Internet fra Norlys

Møllebakkens Antennelaug kan tilbyde internet sammen med Norlys

Kontakt Norlys eller en fra bestyrelsen for tilslutning.